Gå til hovedindhold

Kvalitet

Nakskov Maskinindustri er fokuseret på at give vores kunder den bedste service og leverancer af høj kvalitet.

Vi arbejder målrettet på at opfylde vores kunders krav og ønsker, så alle fremstillede emner er i overensstemmelse med de aftalte specifikationer. Det sikrer vi ved at have en grundig dialog med kunden om den enkelte opgave.

En del af vores strategi er derfor løbende at investere i den bedste teknologi indenfor branchen. Det er endvidere vigtigt for os gennem uddannelse og træning at sikre, at den enkelte medarbejder har de nødvendige forudsætninger og kvalifikationer for at kunne leve op til vores målsætning.

Vores medarbejdere har naturligvis de nødvendige certifikater, og hele virksomheden arbejder efter retningslinjerne ISO 9001 og ISO 14001.

Som leverandør til levnedsmiddel- og fødevareindustrien samt medicinalbranchen, har vi stor erfaring med at producere og levere i forhold til høje hygiejnekrav.

 

Kvalitetsledelse og kvalitetsstyring

Vi udvikler og evaluerer løbende vores kvalitetsstyringssystem. Kvalitetsstyring i vores branche omfatter eksempelvis, at vi har sporbarhed og certificering på de materialer, vi anvender.

Vi har fokus på produktionsplanlægning, så vores kunder oplever størst mulig leveringssikkerhed i samarbejdet. Nye opgaver vurderes grundigt for at sikre, at de er egnede til vores produktion samt at vi har de fornødne kvalifikationer og certifikater.

 

Lovpligtig fødevareregistrering

I henhold til Fødevareloven §26 Lov nr. 526 og autorisationsbekendtgørelse nr. 149 skal virksomheder, som har indførelse eller fremstilling af materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer være registreret hos Fødevarestyrelsen.

Nakskov Maskinindustri har modtaget den lovpligtige registrering fra Fødevarestyrelsen og kan derfor levere produkter bestemt til kontakt med fødevarer. Du kan hente vores seneste kontrolrapport under Download.